• JM Premium

Hemijska sredstva za održavanje kvaliteta vode


Hemijska sredstva koja se koriste za održavanje kvaliteta vode uključuju: pH-, hlor, algicid i flokulant. Ukoliko se radi o slanim bazenima sa ugrađenom elektrolizom dovoljno je koristiti nejodiranu morsku so i pH-. Način i intenzitet upotrebe ovih sredstava prvenstveno zavisi od vrste i kvaliteta ugrađene bazenske opreme, ali i od spoljašnjih uslova i navika korisnika i kupača. Kvalitetna oprema i sistemi automatike za prečišćavanje vode mogu da donesu značajne uštede u bazenskoj hemiji, a da kvalitet vode održavaju na potrebnom nivou. Posebne uštede donose uređaji za elektrolizu koji omogućavaju dezinfekciju oksidacionim gasom dobijenim iz morske soli (NaCl), u cjevovodu, van samog bazena, tako da upotreba hlora nije neophodna.


U narednoj tabeli dat je pregled hemijskih sredstava koja se uobičajeno koriste za održavanje bazena.


pH- se koristi za omekšavanje i za smanjivanje pH vrijednosti vode, čija je optimalna vrijednost za djelovanje bazenske hemije 7.0 - 7.2. Hlor se koristi za dezinfekciju, a algicidi za neutralizaciju algi u vodi. Flokulanti bistre vodu, odnosno sakupljaju mikro čestice nečistoća iz vode kako bi se one mogle absorbovati u sistemu za prečišćavanje. Multi tab tablete sadrže pH-, hlor, algicid i flok, zajedno.

362 views0 comments

Recent Posts

See All