• JM Premium

Montažni, betonski i stiroblok bazeni

Updated: Apr 22, 2019

Postoji nekoliko opcija za izgradnju bazena koje se razlikuju po svojoj funkcionalnosti, brzini izgradnje, a naravno i po cijeni. Ovdje se nećemo baviti tzv. plastičnim i poliesterskim bazenima, koji se svojom trajnošću i funkcionalnošću teško mogu svrstati u bilo koju bazensku kategoriju. Bavićemo se bazenskim opcijama koje su po svojim karakteristikama dugotrajne i zdravstveno i funkcionalno sigurne. U njih se mogu ubrojiti: montažni i betonski bazeni, a u posljednje vrijeme i bazeni od stirobloka, koji sve više preuzimaju mjesto klasičnih betonskih bazena.


Montažni bazeni se sastoje od metalne konstrukcije koja se sa unutrašnje strane prekriva standardnom bazenskom folijom, dok se spoljašnja oplata betonira ili obziđuje blokom ili ciglom. Ukoliko su okrugli, ovi bazeni mogu da se postave tako da u potpunosti budu na površini podloge, ali i tako da su u ukopani u podlogu. Montažni bazeni imaju određenih prednosti u odnosu na zidane, a neke od njih uključuju veću brzinu postavljanja i nižu investiciju, posebno u građevinskom dijelu posla. Funkcionalno ne postoji značajna razlika između montažnog i zidanog bazena, iako postoje određena ograničenja karakteristična za montažne bazenske opcije. Montažni bazeni su isključivo skimerski i ne mogu da budu prelivni. Proizvode se u različitim dimenzijama, ali ne mogu da se izvedu u svim oblicima, kao što je to slučaj kod njihovih zidanih alternativa. Garancija na pojedine elemente montažnih bazena ne razlikuje se značajno od onih kod zidanih bazena, sa izuzetkom one na bazensku foliju. U zaključku, prednosti montažnih bazena uključuju nižu cijenu i veću brzinu izgradnje, a najveći nedostatak im je ograničena fleksibilnost u pogledu dimenzija i proporcija.

Betonski bazeni predstavljaju standardnu bazensku opciju. Ukoliko se ukopavaju u zemlju, potrebno je napraviti iskop koji je za jedan metar veći (širi i duži) od željenih dimenzija gotovog bazena. Na dnu iskopa salijeva se betonska podloga sa armaturom, a potom se pravi i armirano-betonska oplata odgovarajuće debljine. Uzevši u obzir da se sa unutrašnje strane bazen oblaže folijom, potrebno je da površina zidova bude izuzetno ravna i glatka iz funkcionalnih i estetskih razloga. Sa vanjske strane betonskog korita obavezno je postavljanje hidroizolacije. Betonski bazeni mogu da budu i skimerski i prelivni, a takođe mogu da imaju bilo koje dimenzije i proporcije, i u tom smislu nemaju ograničenja karakteristična za montažne bazene. Uzevši u obzir da podrazumijevaju betonske radove, za ove bazene potrebno je nešto više vremena za izgradnju od montažnih, i cijena izgradnje je takođe nešto viša. Prednosti betonskih bazena su stabilnost i dugotrajnost, kao i bezbrojne mogućnosti u pogledu različitih oblika, dimenzija i dubina, u zavisnosti od želja investitora i karakteristika prostora u kojem se grade.

Stiroblok bazeni predstavljaju noviju bazensku varijantu. Dijele najbolje karakteristike montažnih bazena po pitanju brzine izgradnje, kao i betonskih bazena u vezi sa trajnošću i fleksibilnošću oblika i dimenzija. Ova bazenska opcija podrazumijeva pravljenje iskopa i armirano-betonske ploče, identično kao i kod betonskih bazena. Međutim, umjesto izlijevanja betonskih zidova, „slažu“ se stiroblok elementi, koji se uklapaju jedan u drugi, dok se u šupljine unutar njih postavlja odgovarajuća armatura koja se zaliva betonom. Zbog karakteristika stirobloka, nije potrebna spoljašnja hidroizolacija, a takođe se izbjegavaju i poteškoće u vezi sa postavljanjem bazenske folije karakteristične za betonske bazene. U cjenovnom smislu, nema bitne razlike između betonskih i stiroblok bazena, dok je brzina izgradnje stiroblok bazena znatno veća.

U nastavku je dat tabelarni pregled i poređenje tri predstavljene opcije za izgradnju bazena.1,730 views0 comments

Recent Posts

See All