• JM Premium

Održavanje bazena tokom godine

Updated: Mar 6, 2019

Redovno i pravilno održavanje bazena tokom godine značajno povećava funkcionalnost, produžuje vijek trajanja ugrađene opreme i donosi značajne uštede u pogledu manjeg korištenja bazenske hemije i rjeđe zamjene potrošnog materijala, poput sondi, brtvi i filterskog pijeska. Naravno, redovno održavanje bazena važno je za sigurnost i za zdravlje kupača.


U osnovi, postoji nekoliko perioda čišćenja i održavanja bazena (pogledati tabelu).

(Prvo) puštanje u rad obuhvata punjenje bazena vodom, hemijski tretman vode, kalibraciju mjerno-dozirnih uređaja, pokretanje sistema i pregled cjevovoda, ventila i spojeva. Redovno održavanje bazena uključuje pregled pritiska i ispiranje filtera, kontrolu parametara vode (pH i slobodni hlor), poređenje izmjerenih parametara kvaliteta vode sa parametrima očitanim na mjernim uređajima bazena (mjesečno), uklanjanje mehaničkih nečistoća iz predfiltera, čišćenje bazena i ispiranje filtera. Priprema za period kada se bazen neće koristiti (zazimljavanje) obuhvata potpuno ispiranje filtera, ispuštanje vode do određenog nivoa (do oko 1/3 dubine bazena), ispuštanje vode iz cjevovoda, pumpi i filtera, uklanjanje i konzervaciju sondi i ostalih vitalnih dijelova mjerno-dozirnih uređaja, dodavanje algicida (i alternativno aditiva protiv smrzavanja u bazen), te stavljanje plutača za sprečavanje štete od leda i zimskog prekrivača. (Ponovno) puštanje u rad početkom sezone kupanja odnosi se na kompletno ispuštanje preostale vode, pranje i čišćenje unutrašnjosti bazena odgovarajućim sredstvima, pregled folije i spojeva na vodonepropusnost i popravak eventualnih oštećenja, dezinfekciju cjevovoda i filterskog sistema, a potom i ponavljanje opisane procedure kao i prilikom prvog puštanja u rad.


123 views0 comments

Recent Posts

See All