• JM Premium

Ručno i automatsko čišćenje bazena

Updated: Apr 22, 2019

Pored toga što značajno povećava funkcionalnost i produžuje vijek trajanja ugrađene opreme, redovno i pravilno čišćenje i održavanje bazena može da donese i značajne uštede u pogledu manjeg korištenja bazenske hemije i rjeđe zamjene potrošnog materijala, poput sondi i filterske ispune (kvarcni pijesak ili staklo).Prilikom pripreme bazena za sezonu kupanja, potrebno je provjeriti opremu i spojeve bazena na vodonepropusnost, popraviti eventualne kvarove, te dobro očistiti bazen i ugrađenu opremu. Prilikom punjenja bazena vodom, treba obratiti pažnju na kvalitet i karakteristike vode koja će se koristiti. Moguće je koristiti i vodu iz cisterne, bunara, potoka, rijeke ili jezera, uz napomenu da voda koja nije mehanički, hemijski i biološki obrađena najčešće zahtijeva početno prilagođavanje pH vrijednosti (idealna vrijednost je 7.0-7.6) i/ili tzv. početni šok tretman. U zavisnosti od ugrađene opreme, dezinfekcija se najčešće vrši hlorom. Tretiranu vodu je potrebno stalno kontrolisati, jer svaki disbalans može da dovede do neželjenih efekata, kao što su promjena pH vrijednosti, višak ili manjak hlora, mutnoća i nastajanje algi i mikroorganizama. Vodu koja u sebi ima povišenu koncentraciju magnezijuma ili željeza, potrebno je prilikom početnog punjenja adekvatno tretirati kako bi se čestice metala izdvojile iz vode.


Pješčani filteri se najčešće čiste sedmično, u zavisnosti od broja kupača, izvora zagađenja i intenziteta upotrebe bazena. Pješčani filteri mogu se čistiti i automatski, a ako ne postoji mogućnost automatskog čišćenja potrebno je stalno pratiti pritisak u njima. Kvarcni pijesak koji se nalazi u pješčanim filterima može se koristiti više sezona dok ne dođe do njegovog zasićenja prljavštinom (otprilike 4-6 godina u otvorenim i 3-4 u zatvorenim), kada je preporučljivo zamijeniti pijesak. Umjesto kvarcnog pijeska može se koristiti i staklo, koje je skuplje, ali je mnogo dužeg vijeka trajanja (20 godina).


Posebno je važno redovno čišćenje dna, zidova i površine bazena i uklanjanje svih mehaničkih nečistoća koje pogoduju razvoju mikroorganizama. Mehaničke nečistoće, kao što je lišće, skupljaju se sa površine vode mrežicom, dok se dno bazena čisti četkom i usisivačem. Postoje i automatski čistači bazena – tzv. roboti koji se koriste za čišćenje zidova i dna bazena i značajno olakšavaju i ubrzavaju posao i doprinose boljem kvalitetu vode, ugođaju prilikom kupanja i dobrom zdravlju kupača. Vanjske bazene potrebno je isprazniti, očistiti i pripremiti za period kada se neće koristiti – zazimljavanje. Preporučljivo je zimi u bazenu ostaviti manju količinu vode, radi lakšeg čišćenja prilikom puštanja u rad i neutralisanja djelovanja podzemnih voda, staviti plastične plutače i tečnost za prezimljavanje, te prekriti bazen prekrivačem. Takođe, početkom sezone potrebno je bazen pripremiti za upotrebu, na sličan način kao i prilikom prvog puštanja u rad.


Automatski čistači bazena – roboti, su efikasan i jednostavan način za čišćenje bazena. Robot se ubaci u vodu, podesi se željeni program, pokrene i ostavi da završi posao umjesto vas. Postoje roboti koji čiste samo dno bazena, oni koji čiste i dno i zidove, kao i oni koji mogu da očiste i dno i zidove i vodenu liniju. Alternativno, umjesto robota, bazen se može čistiti i ručno, pomoću četke spajanjem na priključak za usisavanje bazena, što predstavlja dugotrajan i naporan fizički posao, posebno ako se radi o velikim bazenima. Prosječno vrijeme koje ćete potrošiti na ručno čišćenje bazena dimenzija 8x4x1,5m iznosi 2-3 sata sedmično.

417 views0 comments

Recent Posts

See All